Pilne
Drzwi Otwarte w ZSR Kaczki Średnie - 23.04 godz. 8:15-15:30
Dajcie chłopom flinty! Rolnicy chcą odstrzału interwencyjnego dzikiej zwierzyny

Za dużo dzikiej zwierzyny, za dużo szkód rolniczych a za mało odstrzałów i zrozumienia, ze strony łowczych do problemów z jakimi borykają się lokalni rolnicy. O próbie znalezienia wspólnego rozwiązania dla istniejące od lat konfliktu dyskutowano podczas Forum Łowiecko- Rolniczego, które zorganizowane zostało w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach  Średnich.

Porozmawiajmy

W spotkaniu uczestniczyli starosta Mariusz Seńko, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie Bernard Rux wraz ze Starszym Instruktorem Markiem Tyrańskim, dyrektor ZSR CKP w Kaczkach Średnich Krzysztof Świerk, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek Bartosz Perz wraz z zastępcą Krzysztofem Pocztarkiem i Witoldem Lewandowskim, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej wraz z Komendantem Mirosławem Welke oraz strażnik Milena Stęplewska- Zawierucha, eksperci w dziedzinie łowiectwa, rzeczoznawca szkód rolniczych Cezary Madaj, Jan Radzimski Powiatowy Lekarz Weterynarii, Jolanta Nawrocka członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, przewodniczącego Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej Jan Kołodziejczyk,  przedstawiciele Kół Łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie na naszym terenie, delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu w Turku oraz rolnicy.

- Od pewnego czasu obserwujemy znaczny wzrost szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta. Rolnicy zwracają się do nas z prośbą o pomoc prawną i mediację. Z takimi prośbami zwracają się również do swoich gmin. Jednak wielokrotnie nie dochodzi do porozumienia i wtedy pozostaje droga sądowa - mówił Marek Pańczyk, przewodniczący WIR w Turku - Aby uniknąć konfliktów chcemy wypracować takie wyjście z sytuacji, gdzie obie strony będą usatysfakcjonowane. 

Przewodniczący wskazał, że na pierwszym miejscu należy zapobiegać tym szkodom, w skuteczny sposób budując pasy zaporowe, ogrodzenia czy skuteczne repelenty. Być może znajdzie się złoty środek na takie rozwiązanie. Jak mówił, rolnicy nie oczekują zysków z odszkodowań, tylko zwrot poniesionych kosztów, ale tak naprawdę chcą ochronić swoje plony, które są ich owocem pracy.

- Dlatego dzisiaj mamy w tej sali przedstawicieli Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie, którzy powiedzą nam o zasadach szanowania szkód, o planie łowieckim oraz prawie jakie obecnie obowiązuje. Prosimy również o opinię jak może być przeprowadzony odstrzał redukcyjny lisów i kto może taki odstrzał wykonać - mówił Marek Pańczyk -  Zaprosiliśmy również rzeczoznawcę szkód rolniczych, który wykonuje szacowanie szkód rolniczych dla firm ubezpieczeniowych oraz dla rolników. Takie szacowanie może być przedstawione jako dowód podczas mediacji. Poruszymy również kwestię dzierżawy obwodów łowieckich, których dokonuje starosta turecki. Jako Izba rolnicza będziemy wyrażali opinię i chcemy, aby ta opinia była wiarygodna i rzetelna.

Jako pierwszy głos zabrał Marek Tyrański z Polskiego Związku Łowieckiego z Konina, który omówił stan gospodarki łowieckiej na terenie powiatu tureckiego, liczebność zwierzyny łownej oraz wieloletni łowiecki plan hodowlany.

Ponadto opisał, jak wygląda współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony plantacji przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną. Po nim o swoich doświadczeniach opowiedzieli przedstawiciele Nadleśnictwa w Turku oraz rzeczoznawca Cezary Madaj, wyjaśniając na czym polega i jak powinno wyglądać szacowanie szkód od strony prawnej.

Chłop zwierzynie nie popuści

Niewątpliwie  najistotniejszym punktem Forum była dyskusja, w której dominujący głos mieli rolnicy z powiatu tureckiego. Jednogłośnie wskazywali, że na polach zwiększyła się ilość szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, a o wzrost ten oskarżają łowczych i myśliwych.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Strony

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Administracja Portalem
Tomasz Michalak
administracja@iturek.net

Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.