Pilne
Drzwi Otwarte w ZST Turek - 25.04 godz. 9:00-14:00
TS:Czy Burmistrz Antosik z naruszeniem prawa przeprowadził przetarg na śmieci od nieruchomości niezamieszkałych?

Na burmistrza Antosika jako kierownika zamawiającego (Gmina Miejska Turek) Prawo zamówień publicznych przy organizacji przetargu nakłada określone obowiązki. Tak było również w przetargu na śmieci od nieruchomości niezamieszkałych na lata 2016-2017, w ramach, którego wybrano ofertę jednego z wykonawców w dniu 11 lutego 2016 r. (GIM.2710.1.2016).

Na burmistrza Antosika jako kierownika zamawiającego (Gmina Miejska Turek) Prawo zamówień publicznych przy organizacji przetargu nakłada określone obowiązki. Tak było również w przetargu na śmieci od nieruchomości niezamieszkałych na lata 2016-2017, w ramach, którego wybrano ofertę jednego z wykonawców w dniu 11 lutego 2016 r. (GIM.2710.1.2016).


Jednym z takich obowiązków jest brak możliwości stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny oferty zgodnie z art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych. Innymi słowy zamawiający nie może zastosować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jednego kryterium oceny ofert.


Tym czasem jak wynika z informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na śmieci od nieruchomości niezamieszkałych na lata 2016-2017, burmistrz Antosik zawarł umowę z wykonawcą, który został wybrany na podstawie oferty ocenionej jedynie w oparciu o kryterium ceny.


Burmistrz   Antosik   jako   kierownik   zamawiającego   ponosi   pełną   odpowiedzialność   za   udzielanie zamówienia   publicznego na śmieci od nieruchomości   niezamieszkałych na lata   2016-2017 na podstawie, którego z budżetu miasta wydano 474.336,00 PLN.


Dlatego publicznie pytamy:
-   Czy   burmistrz   Antosik   naruszył   prawo   przeprowadzając   przetarg   na   śmieci   od   nieruchomości niezamieszkałych ?
-   Czy   Urząd   Zamówień   Publicznych   przeprowadził   kontrolę   i   stwierdził   naruszenie   prawa   przez burmistrza Antosika ?
- Czy właściwie wydawane są pieniądze publiczne ?
- Czy i jakie straty w związku z tym poniósł budżet miasta Turku ?


Jako zarząd TS chcemy się dowiedzieć, czy burmistrz Antosik w sposób należyty wywiązuje się z obowiązku   wydatkowania   pieniędzy   publicznych   przy   udzielaniu   zamówień   publicznych,   których zasady   zostały   określone   m.in.   w   Prawie   zamówień   publicznych.   Chcemy   wiedzieć   czy   swoim
​postępowaniem nie narusza prawa i czy świadomie nie podaje do publicznej widomości informacji o stwierdzonym naruszeniu prawa chcąc w ten sposób ukryć przed opinią społeczną nieprawidłowości za które ponosi odpowiedzialność.


Zarząd Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego


Turek, dnia 10 maja 2017 r.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Administracja Portalem
Tomasz Michalak
administracja@iturek.net

Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.