Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
„Upadek to nie przypadek”

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że corocznie prawie połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W roku 2016 47,9% wszystkich zgłoszonych do KRUS zdarzeń wypadkowych w skali całego kraju było spowodowane upadkami osób.  Natomiast w 2016 roku do PT KRUS w Turku zgłoszono 64 zdarzenia wypadkowe, z tego 26 zdarzeń stanowiły upadki osób.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na płaskiej nawierzchni, w pomieszczeniach inwentarskich oraz  upadków z drabin i schodów.
 

Przyczyną upadków na płaskiej nawierzchni w większości był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne). Do tego typu upadków dochodziło najczęściej w sezonie jesienno-zimowym na podwórzu, obejściu podczas przemieszczania się bez obciążenia lub z przenoszeniem w rękach. Podobne przyczyny determinowały upadki w pomieszczeniach inwentarskich, gdzie na zły stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych miały wpływ liczne ubytki w ich betonowych wylewkach oraz zanieczyszczenie resztkami paszy lub obornika.


Natomiast do upadków z drabin i schodów  dochodziło podczas wchodzenia na wysokości. Najczęściej wypadki te miały miejsce na podwórzu, obejściu
i w pomieszczeniach produkcyjnych. Przyczyną większości tego typu zdarzeń był brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie, wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze oraz niewłaściwy sposób wchodzenia i schodzenia.
 

W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, dlatego aby zmniejszyć ryzyko upadku:  

• Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie,
• Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza,
• Wykonaj właściwe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni podwórza,  
• Zimą odśnieżaj i posypuj piaskiem lub popiołem drogi komunikacyjne gospodarstwa,
• Rozmieść właściwie oświetlenie podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
• Zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału
• Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć oraz urazów skrętnych, przylegające do kostki z protektorowaną podeszwą.                                                                                                                                                     


Opracował:
Krzysztof  Buchelt
Kierownik  PT KRUS w Turku                                                                                                                                                                            

 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Administracja Portalem
Tomasz Michalak
administracja@iturek.net

Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.