Malanów: Krótka sesja Rady Gminy

Rada Gminy Malanów

W dniu 8 czerwca odbyła się w urzędzie XXVII sesja Rady Gminy Malanów. Uczestniczyło w niej 14 Radnych. Porządek sesji początkowo obejmował 14 punktów, jednak jeden z nich dotyczący Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, został na wniosek wójta usunięty. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji, więc Przewodniczący przeszedł do kolejnych punktów obrad:

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Malanów (14 głosów ZA);

- przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2020 rok (14 głosów ZA).

Następnie Radni pochylili się nad projektami uchwał:

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym oraz dla mieszkańców Gminy Malanów, którzy są uczniami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – podjęta uchwała wprowadziła zmiany w przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych. Od nowego roku szkolnego podstawą przyznania stypendium będą wyniki w nauce za cały rok szkolny (14 głosów ZA);

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów – podjęta uchwała pozwala na sprzedaż działki o powierzchni 0,1944 ha wraz z budynkiem mieszkalnym w Bibiannie (14 głosów ZA);

- zmian budżetowych – najważniejszymi zmianami było wprowadzenie do budżetu pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na ul. Stawiszyńską, dotacji na podręczniki szkolne oraz program Wspieraj Seniora, zabezpieczenie i aktualizacja pieniędzy przeznaczonych na remonty i inwestycje, zmiany funduszu sołeckiego sołectw Bibianna i Feliksów oraz rezygnacja z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w wysokości 1 mln zł (14 głosów ZA);

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – zmiany spowodowane były potrzebą aktualizacji zaplanowanych na przyszłe lata wydatków (14 głosów ZA).

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania. W tym punkcie pojawiły się tematy dotyczące odpowiedzialności za boisko w Dziadowicach, koszenia poboczy, naprawy dróg gminnych i powiatowych, budowy drogi Poroże-Celestyny, przebiegu drogi w Porożu, lamp ulicznych w Grąbkowie, uprzątnięcia piasku na ul. Południowej. Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich na 29 czerwca na sesję absolutoryjną, a następnie zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Malanów.

źródło: malanow.pl

Szczepienia dzieci od 12 roku życia przeciwko COVI...
Premier Morawiecki w Powiecie Tureckim. Zawitał do...

Podobne wpisy

 

Komentarze 1

Gość - Fiona w piątek, 11 czerwca 2021 08:58

Bo i o czym tu gadać? - od miesięcy słyszymy to samo: "musimy", "powinni", "w najbliższym czasie", "nie można zdobyć", "już jest zamówione" - drogi roz*e, miesiące, lata mijają i nic się nie dzieje. Biedactwa nie mogą nawet ogarnąć koszenia poboczy.

Bo i o czym tu gadać? - od miesięcy słyszymy to samo: "musimy", "powinni", "w najbliższym czasie", "nie można zdobyć", "już jest zamówione" - drogi roz*e, miesiące, lata mijają i nic się nie dzieje. Biedactwa nie mogą nawet ogarnąć koszenia poboczy.
Gość
środa, 10 sierpnia 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.