Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Kolejne dofinansowania dla gminy Turek. Pieniądze na modernizację Orlika i drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Gmina Turek pozyskała kolejne środki na inwestycje. Przed kilkoma dniami podpisano umowę dotyczącą pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a wcześniej - na dofinansowanie do modernizacji boiska „Orlik”.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Dofinansowanie na „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków”

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom naszej gminy możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Dofinansowanie umożliwi więc wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania administracji gminy.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Zabytkowy kościół w Turku z dofinansowaniem

Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie na udzielanie dotacji z Programu Ochrony Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku o łącznej wartości 1 400 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Czytaj dalej
  5 komentarze
5 komentarze

Nowy obiekt typu street workout już niebawem powstanie we Władysławowie.

Blisko 60 tys. zł. pozyskała gmina Władysławów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę obiektu typu street workout. Inwestycja powstanie tuż obok kompleksu „Orlik”. 
Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Brudzew: OSP Chrząblice z nowym sprzętem

Jednostka OSP Chrząblice (gm. Brudzew) wzbogaciła się o nowy sprzęt i umundurowanie. Wszystko udało się zakupić dzięki pozyskanemu wsparciu zewnętrznemu.

Czytaj dalej
  3 komentarze
3 komentarze

Blisko 4,5 mln zł dofinansowań na zabytki w powiecie tureckim

W ramach Programu Odbudowy Zabytków samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na renowację zabytkowych budynków. W drugiej edycji programu do powiatu tureckiego i gmin z jego terenu trafi łącznie niemal 4,5 mln zł.

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Gm.Turek: Piknik rodzinny z czekami na hale dla szkół podstawowych

Mieszkańcy miejscowości Cisew i okolic wspaniale bawili się podczas pikniku, który zorganizowano w miniony weekend. Podczas wydarzenia przekazane zostały również czeki dla szkół podstawowych w Cisewie i Turkowicach.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Polski Ład dla zabytków. Kolejne rządowe miliony dla samorządów z powiatu tureckiego

Ponad 8 milionów złotych trafi do samorządów powiatu tureckiego z przeznaczeniem na ochronę zabytków. Dofinansowania zostaną przekazane w ramach kolejnej edycji rządowego programu Polski Ład.

Czytaj dalej
  10 komentarze
10 komentarze

Ogłoszono wyniki XI edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”. Trzy projekty z powiatu z dofinansowaniem

Rozstrzygnięto XI edycję konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”. Dofinansowanie otrzymają trzy projekty z powiatu tureckiego - dwa w gminie Kawęczyn oraz jeden w gminie Brudzew. Łącznie środki przyznano na 44 projekty, a kwota wsparcia z budżetu Województwa Wielkopolskiego to w sumie niespełna pół miliona złotych. 
 
Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Dotacje dla przedsiębiorców. To może być ostatnia taka szansa

W środę 6 kwietnia Turecka Izba Gospodarcza w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Instrat zorganizowała spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z naszego terenu dotyczące możliwości pozyskiwania środków z europejskich programów, a zwłaszcza z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Pięć strażackich wozów trafi do powiatu tureckiego

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że jeden ciężki wóz bojowy, trzy średnie i jeden lekki samochód strażacki trafią do jednostek OSP z powiatu tureckiego. W całym kraju druhowie ochotnicy otrzymają rekordową ilość takich aut – 668. W Wielkopolsce natomiast będzie ich 61.

Czytaj dalej
  6 komentarze
Etykiety:
6 komentarze

Tuliszków: Kolejne dofinansowanie dla gminy i miasta w ramach projektu "Poznaj Polskę"

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022, na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Kawęczyn: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze odebrały promesy na rządowe dofinansowania

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP w całym kraju otrzymają łącznie 25 mln zł z przeznaczeniem m.in. na sprzęt i umundurowanie. Środki trafią też do młodych druhów z powiatu tureckiego. Promesy na przyznane dofinansowania uroczyście wręczono w jednostce OSP Kowale Pańskie.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla KP PSP Turek

13 października 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu w postaci sprężarki do napełniania butli aparatów powietrznych oraz środków ochrony indywidualnej strażaków.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Blisko 200 tys. zł dla gminy Malanów z programu „Cyfrowa Gmina”

Grant w wysokości 196.410,00 zł otrzymała gmina Malanów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. 
 
Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Osiem samorządów z powiatu tureckiego z dodatkowym dofinansowaniem w programie "Czyste powietrze"

Na początku 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłosił zasady zachęt dla gmin, które podpiszą porozumienie lub aneks w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”. W rankingu znalazły się też samorządy z powiatu tureckiego. 
 
Zachęty dotyczyły finansowania ze środków NFOŚiGW punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców oraz wyższych stawek za wniosek złożony z terenu gminy. Jako trzeci instrument zachęt zaplanowano właśnie wspomniane wyżej przyznawanie dodatkowych środków finansowych dla najbardziej aktywnych gmin, wyłanianych na podstawie przeprowadzonego rocznego rankingu.
 
Na podstawie specjalnie opracowanego dokumentu, najaktywniejsze w rankingu  gminy uzyskują dostęp do dodatkowych środków na pokrycie swoich kosztów związanych z walką o poprawę jakości powietrza i wsparciem dla mieszkańców w programie „Czyste Powietrze”. Wypłata środków poszczególnym gminom będzie następowała w formie refundacji po przedłożeniu przez gminę dokumentów rozliczeniowych.
 
W rankingu gmin z województwa wielkopolskiego, które zakwalifikowały się do otrzymania dodatkowych środków w programie Czyste Powietrze znalazło się miasto Turek oraz gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Władysławów, Tuliszków i Turek.
 
Oprac. na podst. WFOŚiGW Poznan 
  0 komentarze
0 komentarze

Brudzew, Kawęczyn i Tuliszków z dofinansowaniami na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W powiecie tureckim dofinansowania trafią do gminy Brudzew, Kawęczyn oraz Tuliszków.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” rozstrzygnięty. Gminy z powiatu tureckiego otrzymają dotacje

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił wyniki XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wśród beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowania na realizację złożonych wniosków znalazły się niemal wszystkie samorządy z terenu powiatu tureckiego.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Ochotnicze Straże Pożarne z dofinansowaniem na zakup sprzętu

Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu tureckiego otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia i sprzętu w ramach programu Mały Strażak.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Przykona: Laski i Bądków Drugi z dofinansowaniami na rozwój infrastruktury

Do wielkopolskich samorządów trafiają kolejne środki na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał 24 umowy z 20 samorządami z 16 powiatów z całej Wielkopolski na łączną kwotę ponad 30 mln zł. Wśród beneficjentów znalazła się również gmina Przykona.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.